Kostiantyn Krykunov

Strategic Advisor at SoftServe, Lviv