Kostiantyn Krykunov

Strategic Advisor at SoftServe, Lviv

Program: MSc in Technology Management 2016