ULIANA POVKH

Co-owner of Fabryka Kavy, Ivano-Frankivsk