Що спільного у директора заводу та директора з маркетингу?