Чому важливо навчати лідерів у сфері охорони психічного здоров’я?

5 Січ 2021

Львівська бізнес-школа УКУ, Be – It Health and Social Impact Agency та швейцарсько-український проект «Психічне здоров’я для України» (Mental Health 4 Ukraine) планують провести навчання лідерів із медичної, соціальної сфер та громадських організацій, які надають допомогу в сфері психічного здоров’я.
Уже незабаром у Львівській бізнес-школі УКУ стартує набір на навчальну програму «Leaders for Mental Health», а сьогодні ми намагатимемось розібратись, чому ж таке навчання є важливим та чи достатньо уваги ми приділяємо нашому психічному здоров’ю.

Орест Сувало, лікар-психіатр, координатор розвитку послуг у громадах проєкту «Психічне здоров’я для України», один з експертів курсу «Leaders for Mental Health».

Розкажіть, будь ласка, про стан справ у сфері надання послуг із охорони психічного здоров’я в Україні та що необхідно тут змінити чи вдосконалити?

Це дуже обширне запитання, відповіді на яке необхідно шукати в багатьох сферах. В Україні опіка чи надання допомоги в сфері психічного здоров’я є розподілені між багатьма учасниками – медична сфера, соціальна сфера, освіта, тепер, у зв’язку з децентралізацією, це також відповідальність органів місцевого самоврядування. Проте найчастіше люди та сім’ї опиняються сам на сам з проблемами без необхідної їм підтримки. Існує велика кількість, так званих, прогалин в наданні допомоги. З результатів досліджень нам відомо, що значно більше людей потребують допомоги та підтримки, ніж та кількість людей, які звертаються в існуючі служби. 

Тема психічного здоров’я ніколи не була пріоритетом для держави, хоча є переконливі дані про вплив психічного здоров’я на економіку та добробут суспільства. Пандемія коронавірусу також продемонструвала важливість психічного здоров’я, необхідність збільшення доступності послуг та підвищення обізнаності про психічне здоров’я та способи його підтримки.  

Як окреме поняття, «система охорони психічного здоров’я» була виділена в Концепції розвитку охорони психічного здоров’я в Україні на період до 2030 року, де вказано: «Метою Концепції є створення цілісної, ефективної системи охорони психічного здоров’я, яка функціонує в єдиному міжвідомчому просторі, забезпечує покращення якості життя та дотримання прав і свобод людини». Отже, в Україні вже є початки політики, яка декларує необхідність залучення різних зацікавлених сторін, міжсекторальність, децентралізацію послуг та розвиток позастаціонарних форм допомоги, зниження стигми та дискримінації, покращення якості надання допомоги на рівні первинної медичної допомоги та інше. Наступним кроком має бути затвердження плану заходів для реалізації цих ідей. 

Для кращого розуміння проблематики можна прочитати інтерв’ю учасників проєкту та завітати на наш сайт www.mh4u.in.ua. 

Розкажіть, будь ласка, про проект MH4U його цілі та завдання?

Головною метою проєкту «Психічне здоров’я для України» є покращення доступності та якості допомоги та психосоціальної підтримки для людей з психічними розладами в Україні. Проєкт має три основні напрямки діяльності. Перший – сприяти та підтримувати  національні та регіональні органи влади керуватися відповідними нормативами, розвивати лідерство та координацію надання допомоги та підтримка створення послуг охорони психічного здоров’я в громадах. Другий напрямок роботи – це впровадження надання доступних, науково-обґрунтовані послуг, здійснення  координації між різними секторами та рівнями надання допомоги в сфері психічного здоров’я. Третій напрямок полягає у підвищенні обізнаності українців про психічне здоров’я, способи його підтримки, профілактику психічних розладів.   

На даний час, наші активності зосереджені переважно у трьох пілотних регіонах – Луганська, Донецька та Львівська області, проте, онлайн заходи є доступними для усіх бажаючих.   

Чи ми маємо зараз якісне навчання лідерів із сфери психічного здоров’я та де воно відбувається?

Я вважаю, що якісне навчання повинно базуватися на засадничих принципах, серед яких людиноцентричність, наукова доказовість, етика та дотримання прав людини. Саме тому ми хочемо поєднати ці всі компоненти в нашому курсі «Лідери для психічного здоров’я».      

Дізнатися більше про навчальну програму «Leaders for Mental Health».

Чому ви обрали саме LvBS та Be-It, як партнерів проекту в цьому напрямку?

Ми співпрацюємо з Be-It в проекті в напрямку підвищення обізнаності про психічне здоров’я, виготовленні просвітницьких матеріалів про поширені проблеми з психічним здоров’ям та способи подолання труднощів. 

LvBS має досвід проведення навчальних програм для менеджерів та лідерів в охороні здоров’я, окрім цього, ми вже маємо досвід кооперації у «Весняній школі психічного здоров’я».  Переконаний, що поєднання досвідів та наших зусиль буде мати чудове відображення в навчальному курсі.   

Що таке лідерство у вашому  розумінні?

Лідерство, на мою думку, це здатність брати на себе відповідальність та реалізовувати задуми, базуючись на принципах та цінностях.

На твою думку, чи достатньо висвітлена ця проблема в Україні?

Сфера охорони психічного здоров’я переважно сприймається та багатьма розуміється лише як психіатрична допомога чи психіатрія. Проте, слід пам’ятати, що останні дві сфери є важливими, але не покривають усіх потреб, які стосуються психічного здоров’я людей. Існує широкий ряд питань, які пов’язані з розширенням доступності допомоги, де вже є компетенція первинної ланки медичної допомоги; інтеграція з соматичною медичною – наявність допомоги в багатопрофільних лікарнях; реабілітація та соціальна інтеграція – залученість працівників соціальної сфери, реабілітологів; зайнятість та працевлаштування – це соціальна сфера та спроможність громад та бізнесу; підтримка психічного здоров’я та профілактика порушень – це сфера громадського здоров’я, життя та зайнятість в громадах, в містах, в країні в цілому…   

Коли ми говоримо про лідерів в сфері психічного здоров’я, то в більшості в уяві, мабуть, виникають образи керівників медичних закладів. Ми б хотіли залучити до навчання не лише представників медичної спільноти, а й соціальної сфери, керівників громадських організацій, які працюють у сфері психічного здоров’я, органів місцевого самоврядування та інших зацікавлених осіб, для того, щоб сприяти розвитку міжсекторальності, міждисциплінарності та підвищення спроможності громад дбати за психічне здоров’я своїх людей.   

Яких цілей прагнете досягнути цим проєктом?

Ми хочемо допомогти розвинути в Україні послуги в сфері психічного здоров’я, які базуються на дотриманні прав людини та є людино-центричними, використовують науково-доказові втручання, здійснюють практику та розвивають послуги в громадах відповідно до потреб людей, в етичний спосіб, сприяють залученню людей з психічними розладами та їх близьких в процес прийняття рішень.