Крмпетенції відповідальних лідерів в контексті країн Центрально-Східної Європи