LvBS взяла участь у щорічній конференції CEEMAN в Будапешті

30 Вер 2014

Львівська бізнес-школа стала учасником  XXII щорічної конференції CEEMAN в Будапешті (Угорщина).

25-27 вересня у Будапешті відбулась XXII щорічна конференція CEEMAN (Асоціація розвитку менеджменту країн Центральної та Східної Європи), яка зібрала представників з 35 країн. Основну тему заходу було присвячено ролі технологій в бізнесі та менеджменті освіти: «Коли, чому і як технології перебудовують менеджмент освіти?». Окремою складовою конференції стала зустріч деканів і директорів бізнес-шкіл, де були висвітлені питання використання технологій в навчанні. Також мова йшла про нові виклики та можливості для менеджменту шкіл, про технології як важіль маркетингу. Ключовим партнером цьогорічної конференції виступила школа менеджменту ESSCA.

Протягом конференції учасники панельних дискусій мали нагоду обмінятись досвідом та точками зору між представниками бізнесу, корпоративних університетів та управлінцями бізнес-шкіл. Окремі семінари (workshops) були присвячені, зокрема, розгляду такий інфоблоків як online and blended programs, MOOCs, gamification and simulations, learning management system.

LvBS пропонує найцікавіші тези конференції:

– Системі освіти потрібна еволюція, оскільки вона ще досі надто традиційно усталена. Завдяки використанню технологій та залученням їх у навчальний процес така еволюція стає можливою.

–  Якщо ще 5-10 років тому стрімкий розвиток технологій видавався загрозою (викликом) для галузі освіти, то тепер, зокрема, в бізнес-освіті обговорюють конкретні переваги та можливості. І це стосується як просування/маркетингу шкіл, так і вдосконалення самого процесу навчання.

– Уміле використання технології є частиною бренду, іміджу, що працює як маркетинговий інструмент.

– Онлайн-програми потребують довготермінових інвестицій та є достатньо дорогими проектами, що пов’язано з багатьма ризиками. Зокрема, треба зважити, що далеко не всі, хто розпочинає онлайн-навчання, закінчують його.

– Щоб бути ефективними потрібно добре розуміти  причини та цілі входження в освітній онлайн-сегмент. Бізнес-школи можуть програти, роблячи ставку на нішу в онлайн-освіті, якщо не впевнені у векторі свого руху.

– Сьогодні все більше увиразнюється позиція high tech vs high touch.

– Технології захоплюючі, вони постійно змінюються, але вони не є основним методом навчання. Вони можуть мотивувати, оскільки є добрим допоміжним інструментом у навчанні.

–  З появою онлайн-курсів (MOOCs) якісна освіта стає більш доступною, зокрема для працюючих дорослих, які прагнуть особистісного росту. Але тут теж потрібно пам’ятати про різницю між інформацією та знаннями і навичками, отримання яких передбачає особисту роботу учасників, а отже найвищий рівень самомотивації та самоорганізації здобувача знань. 

– Бізнес-школи не мають давати знання, а вчити як їх застосовувати. Важливішим для випускника є правильні навички, а не нагромадження знань.

– Викладачам бізнес-шкіл не є просто працювати в онлайн-просторі,  але вони повинні змінюватись і шукати нові підходи до викладання.

–  Великі можливості для бізнес-шкіл відкриваються з впровадженням та розвитком систем управління навчанням (learning management systems), за допомогою яких тепер можна не лише заливати необхідні учасникам матеріали для курсів, а й підсилити комунікацію та спілкування учасників програм з викладачами, взаємодію між самими учасниками.

– Головні переваги наявності технологій в освітній системі: прерогатива нової генерації, гнучкість, більше «фану», руйнування стін та відстаней, швидкість, розширення пошуку. Недоліки: багато інформації – це не багато знань; відсутня соціальна складова, а студенти і випускники хочуть зустрічатися в реальному житті, а не лише віртуально; неможливо навчити таких дисциплін як психологія чи філософія дистанційно.

–  Серед викликів, які закономірно постануть у процесі впровадження змін, потрібно бути готовими до таких: вищі, а часом інші очікування та вимоги до викладачів під час розробки та оцінки курсів; інформація vs знання з позиції студентів; загроза плагіату та шахрайства.

– Збільшення ролі технології в освітньому процесі – це лише питання часу.  Сьогодні правильним рішенням для бізнес-шкіл є кореляція балансу використання технологій і традиційних методів навчання.

Додамо, що Львівська бізнес-школа УКУ є членом міжнародної  організації CEEMAN з 2009 року.