Старт безкоштовного онлайн-курсу для бізнесу: як забезпечити вашій компанії майбутнє

21 Лип 2020

У вас купують, якщо довіряють. А довіряють тим, хто дбає не лише про себе і не лише сьогодні. Дедалі більше компаній у всьому світі прагнуть до забезпечення соціальної та екологічної стабільності – так само наполегливо, як вони борються за частку ринку. Зрештою вони отримують не тільки лояльного клієнта, а й забезпечують зростання прибутку та нові можливості. Український бізнес також усвідомлює, що саме інтеграція Цілей сталого розвитку у роботу компанії на стратегічному рівні забезпечує водночас довіру споживача, зростання та успіх. Дізнатися, як краще це зробити, можна переглянувши безкоштовний онлайн-курс «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток». Він став результатом проєкту «Онлайн-освіта задля сталого розвитку», який реалізовує Програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Німеччини, наданої через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Львівська бізнес-школа (LvBS) долучилася до роботи на курсом у якості національного консультанта.

25 вересня 2015 року в Нью-Йорку відбувся історичний саміт ООН. Його результатом стало ухвалення світовими лідерами Резолюції «Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року». Цей документ фактично визначив нові орієнтири світового розвитку, які сприятимуть економічному зростанню, раціональному природокористуванню і вирішенню низки соціальних потреб. Ці орієнтири відображені у 17 Цілях сталого розвитку, досягти яких неможливо без зусиль з боку бізнесу. Ба більше, для самого бізнесу дотримання принципів сталого розвитку має вирішальне значення. Адже йдеться не тільки про економічне зростання, а й про стимулювання інноваційних процесів, зміцнення ділової репутації.

На державному рівні Україна також долучилась до глобального процесу. У вересні 2017 року було презентовано Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», а 30 вересня 2019 року Указом Президента «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» сталий розвиток було визначено як єдино можливий шлях розвитку вітчизняної економіки та суспільних інститутів, що сприятиме зростанню рівня та якості життя громадян, додержанню конституційних прав і свобод людини. Проте, помилково вважати, що ця робота є виключно обов’язком влади чи уряду.

Отже, настав час бізнесу робити реальні кроки на шляху до сталого розвитку. Розпочати його варто з онлайн-курсу «Як діяти далі: Бізнесу про сталий розвиток».

ГОЛОВНІ ТЕМИ КУРСУ:

Що таке сталий розвиток і як він впливає на бізнес? Світові тренди та досвід?
Які переваги циркулярної економіки?
Як виміряти екологічний слід підприємства, його продуктів і послуг?
Як інтегрувати Цілі сталого розвитку у бізнес-процеси?
Як побудувати функціональні партнерства з усіма зацікавленими сторонами?

Ці та інші питання у своїх лекціях розкривають експерти онлайн-курсу.
Підприємці дізнаються, як працюючи на користь планеті і людству, можна отримувати переваги і для власного бізнесу.

ДЛЯ КОГО ЦЕЙ КУРС:

Курс орієнтований на власників малого та середнього бізнесу, яких цікавить:

  •  подальший розвиток бізнесу;
  • створення довгострокових цінностей;
  • позитивний соціальний та екологічний вплив;
  •  розбудова функціональних партнерств з усіма зацікавленими сторонами: працівниками, споживачами, громадами тощо.

СТРУКТУРА КУРСУ

Курс складається з чотирьох модулів, у кожному з яких надано коментарі експертів, практичні поради, приклади з європейського досвіду впровадження Цілей сталого розвитку малим і середнім бізнесом.

Модуль 1. Сталий розвиток – нове ДНК бізнесу. Глобальні тренди та споживацька криза. Сталий розвиток у Східній Європі: виклики та пріоритети ООН для малого та середнього бізнесу. Бізнес та держава: двостороння співпраця. Світовий та європейський досвід впровадження Цілей сталого розвитку малим і середнім бізнесом.

Модуль 2. Сталий бізнес – що і як? Сила інновацій у впровадженні Цілей сталого розвитку. Сталі бізнес моделі – як побудувати свою. Лінійна vs кругова економіка. Ланцюг формування вартості та інтеграція Цілей сталого розвитку в бізнес-процеси компанії. Вимірювання екологічного сліду підприємства, його продуктів і послуг. Стале лідерство як ключ до впровадження Цілей сталого розвитку.

Модуль 3. Сталий розвиток – спільна цінність. Стейкхолдери – сучасний погляд. Сталий бізнес та інтереси громади. Роль соціального підприємництва та інвестицій впливу у розвитку громади. Довгострокове стратегічне планування. Підтримка Офісом з просування експорту представників МСБ.

Модуль 4. Партнерство у впровадженні Цілей сталого розвитку.
Вертикальна та горизонтальна взаємодія задля досягнення ЦСР. Побудова сталих партнерств та пошук надійних партнерів. Публічно-приватне партнерство та його роль у досягненні Цілей сталого розвитку. Бізнес та держава – налагодження діалогу. Роль бізнесу в партнерському трикутнику держава – бізнес – громада.

ЩО ДАЄ ЦЕЙ КУРС?

● Прикладне навчання у кращих експертів конкретної сфери на основі кейсів, реальних прикладів з бізнесу та практичних завдань.
● Усвідомлення причинно-наслідкових зв’язків між економічним, екологічним та соціальним складниками суспільного життя, а разом із ними – відповідальності за вплив власного бізнесу.
● Розуміння, як визначати цілі та завдання сталого розвитку для бізнесу, залучати зацікавлених сторін (стейкхолдерів) до партнерства, інтегрувати у свою діяльність і зрештою – сприяти досягненню Цілей сталого розвитку 2030.

ЧАС ЗАНЯТЬ

Відеолекції, тестові завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час.

Зареєструватися на курс для бізнесу можна за посиланням.