Чому SEAM — модель менеджменту майбутнього? Джон Конбере та Алла Георгіаді

5 Бер 2024

Методологія SEAM — це про соціоекономічний підхід до управління. Він базується на системі переконань, яка відрізняється від традиційного управління. На відміну від звичного менеджменту, який пропонує фрагментований аналіз організацій, соціоекономічний підхід розглядає будь-яку організацію цілісно та розкриває як приховані витрати, так і дані, які необхідні для ефективного прийняття лідерами рішень.

Які основні особливості SEAM? Розповідає Джон Конбере, MDiv, EdD, та Алла Георгіаді, PhD, EdD, – фахівці з менеджменту, які практикують, досліджують та викладають соціоекономічний підхід до управління (SEAM), що є французькою школою організаційного розвитку. 

Соціоекономічний фокус.

Історично організації звертали увагу лише на прибуток, забуваючи, що саме люди створюють його. 

Неможливо відокремити людську складову, або «соціо», від економічної складової, продуктивності чи прибутку, не спотворюючи реальну ситуацію. Розділення цих аспектів помилкове, хоча нинішня ментальна модель менеджменту приділяє набагато більше уваги саме економічному аспекту, а не людям.

За іронією долі, зосередження лише на економічному аспекті призводить до зниження продуктивності організації та прибутків у довгостроковій перспективі.

Інша ментальна модель управління.

Сучасна західна теорія організаційного управління сформувалася на концепціях, розвинутих ще на початку Промислової Революції в кінці 19-го та початку 20-го століття, і формується через думки визначних фігур того часу. Більш ніж століття потому, ця теорія все ще залишається домінуючою ментальною моделлю управління для великої більшості лідерів у західному світі. Проте, ця ментальна модель включає набір помилкових переконань про людську природу, працю та робоче місце.

Згідно з цією ментальною моделлю працівники є «товаром», людським капіталом, від якого в умовах фінансової кризи слід позбутися.

Людський потенціал.

Соціоекономічний фокус дозволяє розвивати людський потенціал, який є ще однією ідеєю соціально-економічної теорії.

SEAM базується на передумові, що джерелом доданої вартості в організаціях є розвиток людського потенціалу.

Ця передумова ставить під сумнів неокласичну економічну теорію, яка наголошує на ролі капіталу у збільшенні доданої вартості, а також марксистську економічну теорію з її ідеєю, що праця є джерелом доданої вартості. Відповідно до теорії SEAM, спосіб збільшити прибуток організації – це інвестувати в людей і розвивати їхній потенціал. Коли команда розвивається, вона стає більш залученою та зацікавленою в тому, щоб зробити свій внесок у добробут організації. Усі люди мають потенціал і, якщо вони знаходяться в правильному місці, додають цінність організації.

Роль менеджменту.

Одна з цілей SEAM – зміна способу управління людьми. Хоча це може бути політично некоректно говорити так про менеджмент, проте необхідно зазначити, що причиною багатьох організаційних проблем є погане управління.

Часто людей призначають на керівні посади на основі їхніх технічних знань або навичок. Однак бути хорошим професіоналом не означає автоматично, що люди стають хорошими менеджерами, оскільки знання бізнес-процесу та керування ним відрізняється від управління людьми. Деякі менеджери або керівники не мають жодних навичок або знань про управлінські інструменти, а іноді вони навіть можуть мати дуже обмежене або жодного розуміння основ міжособистісного спілкування та управління конфліктами. Багатьох менеджерів навчають поганих моделей управління і/або вони переймають їх з прикладів управлінців, яких вони бачать навколо себе.

Погане управління не є провиною окремих керівників. Це одночасно і збій організаційної системи, і результат домінуючої ментальної моделі управління.

Зміна системи проти зміни особистостей.

Часто, коли в організації виникає проблема, звинувачують окремих людей. Однак організація – це система, і якщо щось не працює, то вона стає нездоровою.

Звинувачення окремих осіб не виправить нездорову організаційну систему. У сучасній діловій практиці звинувачення співробітників є досить поширеним явищем. Проте, це зовсім неетично, оскільки саме збої в роботі нездорової системи роблять працівників менш ефективними. Організаційні проблеми та дисфункції – це те, що знищує енергію людей. Зазвичай більшість співробітників намагаються зробити все можливе і готові зробити внесок в успіх своїх організацій.

SEAM зосереджується на виправленні системи, не покладаючи провину за проблеми на окремих людей. У новій програмі ви навчитеся виявляти та виправляти ці організаційні дисфункції.

Аналіз прихованих витрат.

Часто лідери та менеджери не мають усієї інформації, необхідної для прийняття найкращих рішень. Приховані витрати є одним із прикладів прихованих даних, які не враховуються традиційним бухгалтерським обліком.

Наприклад, середня сума прихованих витрат для середньої організації становитиме понад 20 000 доларів на одного працівника на рік. У високотехнологічних компаніях або великих виробництвах ця цифра може зрости до 80 000 доларів на одного працівника на рік. Можна підрахувати, і, помноживши це число на кількість працівників, легко побачити, скільки певна організація втрачає щорічно.

Інформація про приховані витрати може принести користь організації двома способами:

По-перше, коли співробітники, і особливо лідери, бачать цифри, вони з більшим бажанням вкладають час і зусилля у вирішення найдорожчих і ризикованих проблем.

По-друге, аналіз прихованих витрат надає лідерам додаткову інформацію, якої вони зазвичай не мають під час прийняття рішень.

Щоб організація була ефективною та залишалася конкурентоспроможною на ринку, керівникам потрібна точна та повна інформація для прийняття рішень. Розрахунок прихованих витрат заповнює прогалину між традиційним бухгалтерським обліком і фінансовою реальністю, в якій працює організація.

Таким чином, соціально-економічний підхід до управління базується на кількох концепціях, які радикально відрізняються від основних економічних і управлінських переконань щодо ефективних і прибуткових організацій.

  • Людський потенціал є стійким джерелом доданої вартості на робочому місці.
  • Існують деякі серйозні недоліки в панівній ментальній моделі менеджменту в західних суспільствах, що спричиняє низьку ефективність організацій.
  • Погана організаційна ефективність є результатом організаційних дисфункцій і прихованих витрат. Середні приховані витрати коливаються від 20 000 до 80 000 доларів США на одного працівника на рік.
  • Найефективніші організаційні зміни охоплюють всю систему і починаються з лідерів.
  • Організації мають обов’язок перед суспільством, а також перед власниками та акціонерами, відповідальність, яка може призвести до соціально-відповідального капіталізму.

Вивчайте нову модель менеджменту на новій сертифікатній програмі «SEAМ: ментальна модель менеджменту майбутнього».

Дізнатись більше

Note: This is an extract from the book by Conbere, J. P., & Heorhiadi, A. (2018).  The Socio-Economic Approach to Management:  Steering Organizations into the Future. Singapore: World Scientific Press. ALL RIGHTS RESERVED.

Read more about SEAM in the articles: 

Socio-Economic Approach to management http://www.seaminstitute.org/uploads/5/2/3/7/52374523/seam_a_successful_systemic_approach_to_organizational_change.pdf

Why SEAM remains a well-kept secret http://www.seaminstitute.org/uploads/5/2/3/7/52374523/why_seam_is_a_secret.pdf