Початок

Осінь 2022

Тривалість

22 місяці

Мова викладання

українська, англійська

Місто

Львів

Вартість навчання

150 000 грн

MSc in Marketing Management

Cучасна європейська магістерська програма з маркетингового менеджменту, що об’єднує найкращі практики світової бізнес-освіти та досвід українських та міжнародних компаній.
Для молодих людей, які хочуть побудувати кар’єру у сфері маркетингу та реалізовувати неординарні проекти.

Для кого
MSc in Marketing Management Бізнес-школи УКУ створена для людей з початковим досвідом у сфері маркетингу та PR, яких цікавить системне навчання та практичний досвід, ґрунтовні знання, здобуті в найкращих експертів галузі, кар'єрне зростання та підсилення усіх необхідних навиків та компетенцій, щоб стати справжнім фахівцем з маркетингу. Програма буде актуальною для тих, хто хоче розуміти ринкові тренди маркетингу і під час навчання створити власне портфоліо з реалізованими маркетинговими проектами та рекомендаціями від компаній після успішного проходження практики у них.  Безумовною перевагою магістерської програми є приналежність її учасників до спільноти Українського католицького університету, а також можливість ще під час навчання долучитись до бізнес-середовища учасників та випускників програм LvBS. Формат навчання: модульний (5 днів один раз на місяць).  
pageid = 9570
Структура програми
 • 11 основних модулів (тривалість одного модуля 4-5 днів 1 раз на місяць)
 • Літня практика.
 • 4-й семестр – підготовка та захист дипломного проекту.

По закінченню програми учасники зможуть:

 • Краще розуміти потреби компаній та клієнтів.
 • Реалізовувати стратегії, націлені на ефективність бізнесу та організацій.
 • Створювати конкурентоспроможні бренди/продукти і вміти їх просувати за допомогою інструментів маркетингу.
 • Реалізувати інноваційні маркетингові проекти.
 • Освоїти інструменти digital-маркетингу та комунікацій.
 • Планувати і реалізовувати маркетингові кампанії у Facebook, Instagram, Google Adwords та в інших каналах.
 • Мати портфоліо з реалізованими на практиці маркетинговими проектами в бізнесах різного рівня.
Навчальна програма

Тематичні блоки та курси 

Бізнес та економіка
Управління бізнесом
Бізнес-дизайн
Економіка та фінанси для бізнесу
Дизайн-мислення
Право та етика в бізнесі

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Розуміти, як працює компанія, які її життєві цикли та яку роль відіграє у ній маркетинг. 
 • Знати різні моделі створення прибутку організаціями на основі українських та відомих західних компаній.
 • Застосовувати основні елементи бізнес-дизайну на власних проектах та вдосконалювати бізнес-моделі. 
 • Розуміти процеси, що відбуваються в макросередовищі та вплив макроекономічних чинників на підприємницьку діяльність.
 • Вміти читати основні фінансові документи компанії, інтерпретувати фінансові показники, оцінювати ефективність власних проектів з точки зору бізнесу і фінансів. 
 • Опанувати дизайн-мислення як інструмент управління, розробки стратегії, продуктів, послуг та інновацій.
 • Аналізувати діяльність компанії, зокрема маркетингову, на предмет відповідності українським нормативно-правовим актам та етичним міркуванням.

Менеджмент і маркетинг
Менеджмент ведення проектів
Основи маркетингу та управління маркетинговою діяльністю
Продуктовий менеджмент
Бренд-менеджмент
Поведінка споживача
Стратегічний маркетинг

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Отримати навички управління проектом на всіх стадіях його розвитку: генерувати ідеї, планувати, складати бюджет, оцінювати ефективність.
 • Розробляти комплекс маркетингу та знати, які інструменти використовувати для роботи з ринком, пошуку інновацій, запуску нових продуктів та послуг.
 • Впроваджувати організацію та контроль маркетингової діяльності на підприємстві.
 • Перевіряти новий продукт на «життєздатність» та опанувати методологію запуску інновацій. 
 • Створювати бренди та знати, як управляти портфелем брендів.
 • Розуміти механізм прийняття рішення споживачем, враховувати чинники впливу, передбачати реакцію покупців та запроваджувати ефективні маркетингові кампанії.
 • Розробляти стратегію і тактику маркетингової діяльності, ефективно використовувати маркетингові інструменти для реалізації стратегій розвитку підприємств.
 • Розуміти принципи формування програм лояльності.

Дані та аналітика
Аналіз ринку
Маркетингові дослідження
Бізнес-аналітика

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Досліджувати ринок і проводити сегментацію
 • Формувати карту ціннісної пропозиції та ефективні меседжі про продукт чи послугу.
 • Організовувати маркетингові дослідження, знаючи необхідні методи і техніки їх проведення.
 • Використовувати MS Excel для аналізу даних, здійснювати прогнозування та А/В тестування.

Цифровий маркетинг
Social Media Marketing
SEO, PPC, таргетинг

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Розуміти unit-економіку та інструменти комплексного інтернет-маркетингу. 
 • Формувати KPI та контролювати підрядників.
 • Використовувати інструменти платних способів просування у соцмережах та перформанс-підхід для підвищення продажів. 
 • Розробляти контент-план та медіа-план, аналізувати ефективність маркетингу в соцмережах. 

Комунікації та управління відносинами
Інтегровані маркетингові комунікації
Сторітелінг
Візуальні комунікації
PR та управління репутацією

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Будувати ефективні комунікації.
 • Формувати ІМК бриф.
 • Розробляти прототипи, базові візуальні комунікації, а також знати, як формувати візуал і як здійснювати його аудит.
 • Формулювати зрозуміле технічне завдання для спеціалістів у сфері візуальних комунікацій.
 • Аналізувати рекламний текст, розробляти план маркетингових комунікацій із застосуванням текстуального та візуального матеріалу. 
 • Розуміти специфіку жанрів та створювати історії.
 • Оволодіти інструментами створення успішних комунікацій для бізнесу, антикризових кампаній, зрозуміти роль PR у веденні бізнесу.

Лідерство
Лідерство
Командотворення

У результаті проходження курсів цієї тематики ви зможете:

 • Розвинути лідерські компетенції
 • Розуміти, як використовувати лідерські чесноти у повсякденному житті та в компанії
 • Отримати навички управління командою та її мотивацією.
 • Вміти розв’язувати проблеми в командах.

Вибіркові курси
Учасники програми також мають змогу додатково обрати 5 курсів із переліку вибіркових курсів бізнес-школи УКУ .

Вступ на програму

Вступ на магістерські програми у 2022-му році передбачає наступне:

для тих, хто вступає на основі диплома бакалавра:

–        єдиний вступний іспиту з іноземної мови (ЄВІ) у формі тесту з іноземної мови (англійська);

–        єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ), складовими якого є предметний тест та тест загальної навчальної компетентності (далі – ТЗНК);

для тих, хто вступає на основі диплома магістра/спеціаліста є можливість вибрати:

–         складати внутрішні вступні випробування (іспит з іноземної мови і фахове вступне випробування) або іспити за технологією ЗНО (ЄВІ та ЄФВВ).

Якщо ви плануєте вступати на основі ДИПЛОМА БАКАЛАВРА, необхідно:

 1. зареєструватись на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми
 2. зареєструватися на складання єдиного вступного іспиту з іноземної мови (ЄВІ)* та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ)

*ЄВІ не обов’язково складати у 2022 р. тим, хто вже успішно склав його у 2020, 2021 р.

 1. Зареєструватися і подати документи можливо через онлайн-форму.
 2. Скласти ЄВІ та ЄФВВ у визначені дати.

Місце й час з’явиться в електронних кабінетах вступників, які потрібно створити не пізніше ніж за два тижні до іспиту.

 1. Подати заяву на вступ в особистому електронному кабінеті.
 2. Ознайомитися з результатами вступу (рейтингові списки рекомендованих до зарахування) та виконати вимоги до зарахування (подати оригінали документів, укласти договір про навчання).

Важливі дати:

До 26 квітня – зареєструватися на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми

26 квітня – 17 травня 2022 р. зареєструватися на ЄВІ та ЄФВВ

20 червня – 2 липня 2022 р. здати ЄВІ та ЄФВВ за графіком затвердженим МОН

15 липня – 22 липня 2022 р. подати заяву та документи

1 – 5 серпня 2022 р. та 8 -10 серпня 2022 р. ознайомитися зі списками вступників та подати документи для зарахування.

Якщо ви плануєте вступати на основі ДИПЛОМА МАГІСТРА/СПЕЦІАЛІСТА, необхідно:

 1. Зареєструватись на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми
 2. Подати заяву на вступ (через онлайн-форму або вживу)
 3. Скласти відповідні внутрішні вступні випробування (іспит з іноземної мови і фахове вступне випробування)
 4. Ознайомитися з результатами вступу (рейтингові списки рекомендованих до зарахування) та виконати вимоги до зарахування (подати оригінали потрібних документів, укласти договір про навчання).

Важливі дати:

До 15 липня – зареєструватися на нашому сайті та пройти ознайомчу зустріч з менеджером програми

У період 15 липня –  22 липня 2022 р. – подати заяву

У період 18 липня – 30 липня 2022 р. – пройти внутрішні вступні випробування

1 – 5 серпня  2022 р. та 8 -10 серпня 2022 р. – ознайомитися зі списками вступників та подати потрібні документи для зарахування.

За вашим бажанням, ви можете обрати замість внутрішніх вступних іспитів іспити за технологією ЗНО (ЄВІ та ЄФВВ). Відповідні кроки і дати дивіться у частині «Якщо плануєте вступати на основі диплому бакалавра».

Рання реєстрація:

* Скористатися вартістю ранньої реєстрації може обмежена кількість учасників

** Ціна ранньої реєстрації закріплюється за вступниками при умові:

ранньої реєстрації на сайті, успішного ознайомчу зустріч з менеджером програми до 1 червня, успішного проходження вступних випробувань та потрапляння в ТОП-5 вступників за рейтинговими списками результатів вступу.

***Знижка, передбачена умовами ранньої реєстрації, не сумується з іншими знижками.

Вимоги до вступника
 • Диплом бакалавра або магістра із будь-якої спеціальності (іноземний диплом потребує визнання*).
 • Знання англійської мови на рівні, який відповідає вимогам МОН щодо вступу до магістратури за спеціальністю «Менеджмент».
 • Вміння мислити логічно і критично, знання математики на достатньому рівні, вербально-комунікативні вміння, готовність до успішного продовження навчання.
 • Знання у галузі управління та адміністрування, достатні для проходження вступних іспитів.
 • Рекомендовано досвід роботи в маркетингу або SMM від 6 місяців до 1 року.

вертаємо вашу увагу на необхідність здійснення обов’язкової процедури визнання диплому, виданого іноземним закладом освіти, на основі якого ви плануєте вступ в Український католицький університет. Інструкція дистанційної подачі документів для визнання Інформаційно-іміджевим центром та перелік необхідних документів  за посиланням https://naric.in.ua/dpodacha.html

Академічна рада

Завдання Академічної ради – стати впливовим стейкхолдером у формуванні траєкторії стратегічного розвитку програми, яка буде якнайкраще відповідати потребам ринку та викликам часу, а також глобальним трендам у бізнес-освіті.

Відео

Усе про програму . Відгуки випускників, відповіді від викладачів і не тільки

Переваги
Сучасна європейська освіта в Україні

LvBS пропонує сучасну європейську магістерську програму, навчання у найкращих маркетологів-практиків з України та з-за кордону, постійне менторство та можливість отримати практичний досвід реалізації маркетингових проектів під час навчання

Середовище LvBS

Учасники програми з перших днів навчання стають частиною динамічної бізнес-спільноти LvBS, разом з нею розвиваються професійно та особистісно, що є довгостроковою інвестицією у власне майбутнє

Аналітика

Програма передбачає розвиток аналітичних здібностей учасників. Серед курсів - аналіз ринку та маркетингові дослідження, поведінка споживача, лідерство та стратегії. Це дасть учасникам програми базу для росту від маркетолога до маркетинг-директора

Володіння інструментами маркетингу

Програма побудована таким чином, щоби поєднати ґрунтовні системні знання з маркетингу та досвід використання на практиці інструментів маркетингу для реалізації кампаній

Диплом магістра

Диплом магістерського рівня Львівської бізнес-школи Українського Католицького Університету, який можна легалізувати за кордоном (подавати на апостиль)

Спільнота УКУ

Український Католицький Університет забезпечує найвищі стандарти освіти у сучасному навчальному корпусі у Львові, а також формує середовище людей, які готові відповідально працювати для розвитку України і спільно творити її європейське майбутнє на фундаменті християнських цінностей

Контактна особа
Євгенія Краленкова
Керівниця напрямку розвитку та навчання
 • 067 675 66 08
 • ekralenkova@lvbs.com.ua